Anunț disponibilizare

A N U N Ţ

privind disponibilitatea transmiterii fără plată a unui autoturism către instituţii publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.841/1995, cu modificările şi completările ulterioare

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, cu sediul în Bucureşti, Palatul Parlamentului, Intrarea B1, Calea 13 Septembrie nr.2, Sector 5, cod fiscal 4265850, telefon / fax: 021.414.21.41 / 021.414.21.20, anunţă transmiterea fără plată a unui (1) autoturism scos din funcţiune către o altă instituţie publică, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.841/1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.966/1998.

Autoturismul ce face obiectul disponibilizării:

  • Marca Volkswagen Passat și a fost achiziționat în anul 2011;
  • Număr de kilometri rulați până la data de 01.11.2019: 131.370 km;
  • Este în stare bună de funcționare;
  • Are reviziile tehnice efectuate;
  • Valabilitate ITP: mai 2021.

Instituţiile publice interesate în obţinerea bunului vor solicita în scris transmiterea fără plată a acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului. Instituţia solicitantă îşi va justifica cererea, specificând inclusiv destinaţia bunului după preluare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.414.21.41, persoană de contact: ing. Cristina-Maria Tănase, şef Serviciu administrativ şi pentru achiziţii publice.

Data publicării: 12 noiembrie 2019