Decizii relevante

NumeDatăPublicat
DECIZIA nr.412 din 20 iunie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011 09/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.570 din 11.07.2019
DECIZIA nr.311 din 20 mai 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/200124/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.561 din 09.07.2019
DECIZIA Nr.312 din 20 mai 2019 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaților31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.643 din 05.08.2019
DECIZIA nr.394 din 5 iunie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.597 din 19.07.2019
DECIZIA nr.415 din 26 iunie 2019 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.3 [cu referire la art.2 alin.(6) și (9) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.16 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.589 din 18.07.2019
DECIZIA nr.416 din 26 iunie 2019 asupra sesizării cu privire la Hotărârea Senatului nr.4/2019 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.605 din 23.07.2019