Decizii relevante

NumeDatăPublicat
DECIZIA nr.412 din 20 iunie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011 09/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.570 din 11.07.2019
DECIZIA nr.311 din 20 mai 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/200124/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.561 din 09.07.2019
DECIZIA Nr.312 din 20 mai 2019 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor art.35 alin.(1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputaților31/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.643 din 05.08.2019
DECIZIA nr.394 din 5 iunie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.597 din 19.07.2019
DECIZIA nr.415 din 26 iunie 2019 asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.I pct.3 [cu referire la art.2 alin.(6) și (9) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.16 [cu referire la art.61 alin.(3) și (4) din Legea nr.192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.589 din 18.07.2019
DECIZIA nr.416 din 26 iunie 2019 asupra sesizării cu privire la Hotărârea Senatului nr.4/2019 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă24/07/2019Publicată în Monitorul Oficial nr.605 din 23.07.2019
HOTĂRÂREA nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 și la confirmarea rezultatelor acestuia19/07/2019Nepublicată