Mesajul Președintelui Curții Constituționale, domnul Marian ENACHE, cu prilejul Zilei Naționale a României 1 Decembrie 2023

Pentru noi, românii, ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională, semnifică atât dreptul nostru la o patrie cât și îndatorirea, imanentă și naturală, de fidelitate față de țară.

În această zi, celebrăm unitatea de crez a identității naționale românești și atașamentul pentru libertățile și îndatoririle fiecăruia dintre noi, precum și pentru dăinuirea și proteguirea intereselor interne și externe ale țării noastre  în comunitatea popoarelor civilizate.

Este fundamental să conștientizăm și să avem încredere în valorile tradiționale și specifice ale românilor în spațiul modelului de civilizație europeană în care să afirmăm și să consolidăm profilul identității statului și poporului român.

În același timp, avem datoria să îi onorăm cu recunoștință pe cei care, cu generații în urmă, au luptat, până la sacrificiul suprem, pentru țară și pentru împlinirea idealului unității națiunii române.

Pentru menținerea și consolidarea ethosului românesc, a trăsăturilor statului român național, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, trebuie să educăm și să insuflăm generațiilor viitoare sentimentul de patriotism și respect față de valorile neamului românesc,  pentru a fi dusă mai departe prețioasa moștenire culturală, spirituală și de limbă, înscrisă în tradițiile și istoria noastră glorioasă.

Cu acest prilej, reafirm încrederea în eforturile și optimismul propriu al românilor de a continua consolidarea democrației și a statului de drept, modernizarea și dezvoltarea societății românești, identificarea unor noi oportunități pentru calitatea vieții românilor și de a ne asigura că toți cetățenii acestei țări au vocația și demnitatea libertății și au dreptul la egalitate de șanse.

Cu încredere și emoție, doresc să transmit concetățenilor mei, de Ziua Națională a României, cele mai calde urări de sănătate, bucurii și realizări, alături de menținerea speranței că suntem mai puternici atunci când suntem uniți și că libertățile fiecăruia dintre noi  depind de exercitarea cu bună-credință  a drepturilor și libertăților din partea tuturor!

         La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români de pretutindeni!

 

Președintele Curții Constituționale
Marian ENACHE