11-14 septembrie 2017

În perioada în perioada 11-14 septembrie 2017, delegaţia Curţii Constituţionale compusă din domnul judecător Petre Lăzăroiu, doamna judecător Livia Doina Stanciu, domnul judecător Varga Attila şi doamna magistrat-asistent Ionița Cochințu, a participat la lucrările celui de-al IV-lea Congres al Conferinţei mondiale privind justiţia constituţională, cu tema “Statul de drept şi justiţia constituţională în lumea modernă”, care s-au desfăşurat la  Vilnius, Republica Lituania.

Congresul a cuprins următoarele tematici: Concepte diferite ale statului de drept, Noi provocări la adresa statului de drept, Legea şi Statul, Legea şi cetăţeanul şi a reunit 422 de participanţi, reprezentanţi din 91 de curţi constituţionale sau organisme echivalente.

Adiacent acestor principale tematici şi respectând practica congresului anterior, cel de-al 4-a lea Congres a inclus de asemenea şi un bilanţ referitor la independenţa curţilor constituţionale, membre ale Conferinţei mondiale.

Aceste manifestări îşi propun promovarea la nivel internațional a dialogului între judecătorii instituțiilor de jurisdicție constituțională, precum și consolidarea justiției constituționale, ca element de bază al democrației, protecției drepturilor omului și a statului de drept.

Conferinţa mondială privind justiţia constituţională este o organizație internațională care reunește instituțiile de jurisdicție constituțională din lumea întreagă. În prezent aceasta numără 110  membri din Europa, Africa, America de Nord și America de Sud, Asia și Australia. Congresele WCCJ se desfășoară trienal, începând cu anul 2009, anul fondării organizației, acestea având loc până în prezent la Cape Town, Republica Sudafricană (2009), Rio de Janeiro, Brazilia (2011), Seoul, Republica Coreea (2014).

Biroul Conferinţei a acceptat propunerea Consiliului Constituţional din Republica Algeriană Democratică şi Populară de a găzdui cel de-al 5-lea Congres, în 2020.