11 iunie 2021

În data de 11 iunie 2021, doamna Marieta Safta, prim magistrat-asistent și doamna Claudia Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui Curții Constituţionale a României, în calitate de persoană de contact din partea Curții Constituţionale a României, au participat la lucrările Forumului Rețelei  Instanțelor Supreme şi Constituţionale (SCN -Superior Courts Network/Rețeaua Curților Superioare) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg, sub tematica  Managementul cazurilor și coerența jurisprudenței: perspectivele naționale și perspectivele Curții Europene a Drepturilor Omului.

Evenimentul, organizat în format on-line (videoconferință), a marcat cea de-a 5-a întâlnire anuală a persoanelor de contact din rețeaua SCN  și a fost deschis de președintele CEDO, domnul Robert Spano, care a apreciat în mod deosebit eficiența activității SCN. Această Rețea, înființată în anul 2015, cuprinde în prezent reprezentanți  a 93 de curți/instanțe superioare naționale din 40 de state, iar prin schimbul de experiență și informații referitoare la legislație și jurisprudență contribuie semnificativ la îmbogățirea dialogului dintre instanța europeană și instanțele naționale superioare.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii s-au referit,  în principal, la modul de gestionare a cauzelor înregistrate pe rolul CEDO, a dezvoltării instrumentelor digitale și a comunicării cu membrii Rețelei pentru asigurarea sustenabilității sistemului Convenției, a unității și consecvenței jurisprudențiale, fiecare dintre judecătorii naționali fiind, în sensul principiului subsidiarității, un judecător al instanței de la Strasbourg.  În contextul evidențierii necesității identificării de noi soluții digitale deopotrivă la nivelul membrilor Rețelei,  au fost prezentate   exemple de bune practici la nivelul instanțelor superioare naționale. De asemenea, s-au discutat aspecte ale interpretării și aplicării Convenției pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale la nivel național și au fost prefigurate dezvoltările vizate în continuare de CEDO în vederea  consolidării principiului subsidiarității.