12-13 septembrie

În perioada 12-13 septembrie 2019, Președintele Curții Constituționale, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, însoțit de doamna Oana Răican, consilier în cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, au participat la Conferința instanțelor supreme ale statelor membre ale Consiliului Europei și la celelalte evenimente prilejuite de preluarea, de către Franța, a președinției Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, organizate de Consiliul Constituțional, Consiliul de Stat și Curtea de Casație, la Paris.

Conferința internațională a inclus o sesiune plenară, în cadrul căreia au luat cuvântul Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre Sicilianos, Secretarul General al Consiliului Europei aflat la sfârșitul mandatului, domnul Thorbjørn Jagland, Președintele Consiliului Constituțional francez, domnul Laurent Fabius, Prim Președintele Curții de Casație franceze, domnul Bertrand Louvel, Procurorul general de pe lângă Curtea de Casație, domnul François Molins, Vice-Președintele Consiliului de Stat, domnul Bruno Lasserre, Ministrul Justiției, doamna Nicole Belloubet, și alții, precum și trei ateliere de lucru desfășurate în paralel.

Președintele Curții Constituționale, domnul Valer Dorneanu, a participat la atelierul dedicat dreptului la un acces efectiv în instanță, alături de președinți și reprezentanți ai instanțelor constituționale din statele membre ale Consiliului Europei. Prezentând particularitățile din diferitele state prezente cu privire la subiectul abordat, participanții s-au referit, în special, la obstacolele pe care justițiabilii le întâmpină atunci când doresc să se adreseze instanțelor pentru a-și apăra drepturile și interesele, la problema prescripției, dar și la dificultățile întâmpinate de instanțe în soluționarea cu celeritate a cererilor justițiabililor. Participarea activă la discuții a Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului a permis identificarea unor soluții la o parte dintre problemele semnalate.

În timpul acestei conferințe, Președintele Valer Dorneanu a avut scurte întrevederi în legătură cu temele discutate și aspecte vizând relațiile bilaterale cu Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, cu Președintele Consiliului Constituțional al Franței, cu Președintele Curții Constituționale a Cehiei, domnul Pavel Rychetský, cu Președintele Curții Constituționale a Belgiei, domnul François Daoût, cu prof. dr. Andreas Paulus, judecător al Curții Constituționale Federale a Germaniei.