12 aprilie 2019

În data de 12 aprilie 2019, Curtea Constituțională a României a organizat Conferința Internațională ”Identitatea constituțională națională în contextul dreptului european”.

Manifestarea a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu și s-a bucurat de reprezentarea instanțelor de jurisdicție constituțională din Austria, Republica Cehă, Republica Croația, Republica Federală a Germaniei,  Republica Ungaria, precum și de participarea unei delegații a Societății Federaliste pentru Studii de Drept și Politică Publică din Statele Unite ale Americii.

În deschiderea lucrărilor, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a subliniat importanța analizării identității constituționale naționale, o tematică actuală în contextul evoluției dreptului european și al conturării tot mai pregnante a conceptului de identitate constituțională europeană. Dialogul judecătorilor constituționali trebuie considerat esențial pentru o mai bună cunoaștere, definire și abordare a multiplelor dimensiuni ale relației dintre cele două concepte.

Conferința a fost structurată în două sesiuni:

Sesiunea I: Identitatea constituțională  națională – un concept regăsit. Această sesiune a fost prezidată de Prof. Christoph Grabenwarter, Vice-președintele Curții Constituționale a Austriei și a inclus prezentările doamnei Brigitte Bierlein, președintele Curții Constituționale a Austriei, doamnei Dr. Yvonne Ott, judecător al Curții Constituționale a Republicii Federale Germania, domnului  Dr. Varga Attila, judecător al Curții Constituționale a României și a domnului Lubomir Majercik, Șef al Departamentului de analiză/cercetare, Curtea Constituțională a Republicii Cehe.

Sesiunea II – Relația dintre identitatea constituțională și principiul priorității dreptului tratatelor -7 a fost moderată de domnul Dr.  Sulyok  Tamás, președintele Curții Constituționale a Ungariei și a inclus prezentările domnului Prof. Dr. Andreas L. Paulus, judecător al Curții Constituționale a Republicii Federale Germania, ale doamnei Simona Maya Teodoroiu, domnului Marian Enache, judecători ai Curții Constituționale a României, doamnei dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent al Curții Constituționale a României, a domnului Dr. Mario Jelušić, judecător al Curții Constituționale a Croației și, în final, a domnului Dr.  Sulyok  Tamás, președintele Curții Constituționale a Ungariei.

Fiecare lucrare a prezentat atât aspecte teoretice, cât și exemple concrete din practica jurisdicțională a fiecărei curți constituționale participante, iar întrebările, discuțiile și răspunsurile formulate pe marginea acestora au constituit un excelent prilej de dialog deschis pentru cunoașterea aprofundată a variatelor abordări ale conceptului de identitate constituțională națională la nivel statelor europene reprezentate.

În cuvântul de închidere a Conferinței, președintele Curții Constituționale a mulțumit tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse prin implicarea activă în dialogul judecătorilor constituționali și a constatat, din discuțiile purtate, faptul că, pe de o parte, există o serie de caracteristici fundamentale comune pentru identificarea identității constituționale naționale și că, pe de altă parte, acest concept se armonizează în mod complementar cu identitatea constituțională europeană. Totodată, a evidențiat rolul esențial al instanțelor constituționale de a interpreta Constituția/Legea fundamentală în spiritul protejării identității constituționale naționale și și-a exprimat speranța continuării dialogului judiciar în scopul menținerii și întăririi relațiilor de colaborare și colegialitate între jurisdicțiile constituționale.

Materialele ce au fost prezentate în cadrul conferinței  sunt incluse într-un volum editat în limbile română și engleză.

    
Volum RO                 Volum EN