13-15 iunie 2024

În perioada 13-15 iunie 2024, delegația Curţii Constituţionale a României compusă din domnul judecător Dimitrie-Bogdan LICU și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, director al Cancelariei Președintelui, a participat la lucrările Conferinței șefilor de instituții ai Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCF), cu tema  „Protecția constituțională a libertății de exprimare”, care s-au desfăşurat la Paris, Franța.

Conferința a reunit reprezentanții a 30 de curți constituționale/instanțe supreme membre ale ACCF, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), ai Conferinței Jurisdicției Constituționale din Africa, precum și ai Organizației Internaționale a Francofoniei.

Lucrările au fost structurate în 3 ateliere: Cadrul normativ și libertatea de exprimare; Mecanismele jurisprudențiale elaborate în materia încadrării și libertății de exprimare și Libertatea de exprimare în secolul al XXI-lea. În cadrul ultimului atelier, domnul judecător Dimitrie-Bogdan Licu a susținut un expozeu referitor la conceptualizarea noțiunii de stat digital sau de ordine digitală și provocările curților constituționale care protejează libertatea de exprimare în contextul securității cibernetice. Acesta a subliniat că noile tehnologii trebuie să fie reglementate în vederea protejării unor drepturi fundamentale preexistente, a recunoașterii noilor relații sociale, iar restrângerea exercițiului acestora trebuie să se realizeze doar pentru protejarea unor drepturi egale sau mai importante decât cele al căror exercițiu se restrânge.