13-15 noiembrie 2016

În perioada 13-15 noiembrie 2016, delegația Curții Constituționale compusă din doamna judecător Simona-Maya TEODOROIU, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA, doamna prim magistrat–asistent Marieta SAFTA şi doamna magistrat-asistent Cristina Teodora POP a participat la lucrările Forumului magistraților, organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Luxemburg.

Ședințele de lucru au inclus următoarele teme: „Trimiterea preliminară: jurisprudență recentă cu privire la aspecte procedurale”, „Dezvoltări jurisprudențiale recente în materie de azil și de imigrare” și „Actualitatea și jurisprudența recentă a Tribunalului Uniunii Europene”.

Ședințele consacrate lucrărilor în ateliere au avut ca tematică: „Încrederea reciprocă și dreptul penal (mandatul european de arestare, ne bis in idem, etc.)”, „Încrederea reciprocă și politica în domeniul azilului și imigrării”, „Încrederea reciprocă și dreptul civil (insolvență; hotărâri în materie matrimonială și în materie de răspundere părintească)”.

Delegația Curții Constituționale a României a asistat și la ședința de audiere a pledoariilor în fața Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C-612/15 Kolev și alții (Dreptul la informare și dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale – Obligația statelor membre de a prevedea investigații penale efective pentru infracțiunile comise de agenții publici – Închiderea procedurii penale fără examinarea pe fond a acuzațiilor – Criterii de neaplicare a reglementării naționale – Încălcarea dreptului de acces la un avocat în cadrul procedurii precontencioase – Posibilitatea instanței de a elimina efectul prejudiciabil), precum și la prezentarea Hotărârii pronunțate în cauza C-268/15, Ullens de Schooten.