13-15 noiembrie 2019

În perioada 13-15 noiembrie 2019, delegația Curții Constituționale a României condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președinte și compusă din domnul judecător Varga Attila, doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui și domnul Károly Benke, magistrat-asistent șef  a efectuat, la invitația președintelui Curții Constituționale a Ungariei, domnul Dr. Sulyok Tamás, o vizită de lucru la Gyula, Republica Ungaria.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională, iar întâlnirea de lucru a inclus discuții cu tema: „Justiția constituțională în Uniunea Europeană – dialog și încredere reciprocă„.

La întâlnirea bilaterală au participat, din partea maghiară, domnul Dr. Sulyok Tamás, președinte, doamna Dr. Hörcherné Marosi Ildikó, judecător, domnul Dr. Bitskey Botond, secretar general, domnul Dr. Szabó Attila, director de cabinet și doamna Ágoston Andrea, director de protocol.

Președintele Curţii Constituţionale a Ungariei, domnul Sulyok Tamás, a salutat membrii celor două delegații și și-a manifestat bucuria cu privire la faptul că la întâlnirile bilaterale periodice maghiaro-române sunt dezbătute în mod sistematic teme de o valoare și utilitate deosebită pentru ambele curți constituționale, sens în care a apreciat semnificația specială a instituționalizării cooperării între instanțele constituționale.

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Valer Dorneanu, a mulțumit pentru invitație și a evidenţiat, de asemenea, importanța întâlnirilor bilaterale.

În cadrul întrevederii, cele două părţi au prezentat anumite aspecte actuale din jurisprudenţa celor două  curţi constituţionale şi au observat că există o anumită tendinţă de contestare a efectului erga omnes al deciziilor acestora.

Cele două părți au fost de acord asupra faptului că deciziile curților constituționale au efect erga omnes. Au subliniat că fundamentele justiției constituționale europene sunt periclitate dacă efectul erga omnes al deciziilor instanțelor constituționale ar fi afectate chiar și în cea mai mică măsură. În sistemul continental de drept, precum în cel român sau maghiar, deciziile instanţelor ordinare au doar efect inter partes şi, în acest context, au fost instituite, potrivit modelului kelsenian, curţile constituţionale, iar efectul erga omnes al deciziilor acestora constituie o componentă fundamentală a justiţiei constituţionale europene. Contestarea efectului erga omnes al deciziilor curților constituționale echivalează cu contestarea însăși a existenței acestora. Și în această privință punctele de vedere exprimate de cele două părţi au fost concordante.  Pentru afirmarea și consolidarea rolului fundamental al curților constituționale, este necesară cooperarea între acestea, bazată pe consultare și solidaritate în vederea susținerii unor poziții comune. Curțile constituționale română și maghiară se angajează să acționeze în acest spirit și să își exprime acest punct de vedere și celorlaltor curți constituționale.

Ambele părți au subliniat că instanțele constituționale nu pot accepta niciun comentariu și nicio abatere cu privire la obligativitatea deciziilor lor și la efectul erga omnes al acestora. Aceasta trebuie să fie una dintre preocupările comune ale tuturor instanțelor constituționale din Europa Centrală și de Est. Cele două curți constituționale consideră că este nevoie de o cooperare multilaterală mai strânsă, al cărei fundament poate fi comunicarea directă. O formă eficientă de cooperare ar putea fi crearea unei formule organizate asociative (rețele)  de instanțe constituționale din Europa Centrală și de Est.