13 aprilie 2018

În ziua de vineri, 13 aprilie 2018, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita E.S. doamna Isabel RAUSHER, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București.

La întrevedere a participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, Director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat, în cuvântul de bun venit, onoarea de a primi ca oaspete pe reprezentantul Austriei în România, evidențiind apoi bunele relații bilaterale dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei, precum și o scurtă sinteză comparativă la nivelul competențelor specifice fiecărei instanțe de contencios constituțional.

Mulțumind pentru primire, E.S. doamna ambasador Isabel RAUSHER și-a manifestat interesul cu privire la situația din sistemul justiției pe fondul modificărilor legislative în curs din acest domeniu, în special prin raportare la anumite opinii vehiculate în spațiul public și la anumite documente internaționale, cum ar fi recentul raport GRECO, întrebând, în concret, dacă judecătorii constituționali sunt afectați  de această situație.

Domnul președinte a arătat că textele analizate de Curtea Constituțională prin sesizările ce i-au fost adresate cu privire la legile justiției nu sunt de natură să afecteze, în realitate, independența justiției, precizând că unele soluții de admitere s-au întemeiat pe alte motive de neconstituționalitate. În acest context, a subliniat importanța responsabilității și obiectivității de care trebuie să dea dovadă atât autoritățile publice implicate direct în procesul legislativ, cât și toți ceilalți factori  care contribuie la informarea corectă a opiniei publice. Aceste imperative sunt, de altfel, frecvent evidențiate în jurisprudența Curții Constituționale, în special în cadrul deciziilor pronunțate în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională între autoritățile publice, respectarea principiilor fundamentale ale separației și echilibrului puterilor în stat și ale colaborării loiale interinstituționale fiind o condiție esențială a statului de drept.

În încheiere, doamna ambasador a evidențiat, la rândul său, importanța cunoașterii realităților socio-juridice în mod cât mai obiectiv, sens în care și-a exprimat sincera apreciere pentru dialogul deschis avut cu prilejul acestei întrevederi și și-a oferit întregul suport în susținerea relațiilor dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei.