13 decembrie  2022

În data de 13 decembrie  2022, președintele Curții Constituționale a României, dl Marian ENACHE, împreună cu dl Dimitrie-Bogdan LICU, judecător, și dl. BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, au primit vizita a două delegații conduse de domnul ASZTALOS Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și domnul Ian FELDMAN, președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității din Republica Moldova.

În cadrul întrevederii, discuțiile au vizat caracterul axiologic al principiului egalității în drepturi, precum și aspecte jurisprudențiale și de practică administrativă care au valorizat acest principiu esențial pentru democrația constituțională. În acest context, distinșii oaspeți au relevat faptul că receptarea în societate a exigențelor principiului egalității nu este lipsită de dificultăți, însă, cele două autorități administrative, prin activitatea lor, își propun să asigure suportul juridic și administrativ necesar depășirii unor mentalități inerțiale întâlnite în viața socială.

Președintele Curții Constituționale a subliniat importanța jurisprudenței instanțelor constituționale pentru respectarea principiului egalității și  al nediscriminării, apreciind activitatea celor două autorități administrative în promovarea și aplicarea consecventă a acestui principiu atât în România, cât și Republica Moldova.

În încheierea întrevederii, în consens cu cei doi invitați, Președintele Curții Constituționale a propus organizarea unor întâlniri de lucru, având ca obiect cunoașterea și diseminarea jurisprudenței și practicii în materia principiului egalității în România și în Republica Moldova.