13 martie 2019

În data de 13 martie 2019, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a primit vizita ministrului justiției din Regatul Maroc, domnul Mohamed Aujjar. Întâlnirea s-a înscris în programul oficial al vizitei de lucru în România, vizită efectuată la invitația formulată de omologul român, domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader.

La întrevedere au mai participat, din partea Ministerului Justiției din Regatul Maroc, domnul Mohammed Nassar, Inspector General, domnul Mustafa Ait Laraik, Șeful departamentului de cooperare administrativă și tehnică, domnul Fouad Mohyi, Director al Direcției Resurse Umane, domnul Redouane El Hassouny, reprezentant al presei și doamna Salma Benyamina, consilier al Ambasadei Regatului Maroc la București, iar din partea Curții Constituționale, doamna Marieta Safta, prim-magistrat-asistent, și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui.

La solicitarea oaspeților, domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, a prezentat, pe scurt, aspecte privind organizarea și atribuțiile Curții Constituționale a României, oferind unele detalii de interes cu privire la procedura specifică invocării și soluționării excepțiilor de neconstituționalitate și a conflictelor juridice de natură constituțională între autoritățile publice.

Domnul Mohamed Aujjar, ministrul justiției din Regatul Maroc, și-a manifestat recunoștința față de discuțiile purtate cu partea română, în special în contextul în care domnia sa urmează să promoveze o inițiativă legislativă referitoare la  atribuția  Curții Constituționale a Regatului Maroc de a soluționa excepții de neconstituționalitate. Înaltul oaspete a apreciat tradiția Curții Constituționale a României în această materie, lansând invitația pentru o proximă întrevedere în Maroc.