13 septembrie 2018

În data  de 13 septembrie 2018, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU a primit în vizită de lucru pe doamna prof. univ.dr. Christiane Clara WENDEHORST, președintele Institutului de Drept European.

În deschiderea întrevederii, oaspetele a prezentat succint Institutul de Drept European, ca fiind o platformă de schimburi și discuții între judecători, avocați, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai mediului academic care depășesc granițele europene, având ca obiectiv prioritar, prin proiectele desfășurate, stimularea dezvoltării dreptului european, a politicilor și practicilor în domeniul juridic într-un context global.

În cadrul acestei întrevederi, ambele părți au abordat ipotezele unei viitoare colaborări, sub forma participării reciproce la diferite evenimente și manifestări de interes comun.