13 septembrie 2022

În data de 12 septembrie 2022 a avut loc, la sediul Curții Constituționale a României, întrevederea Dl. Marian ENACHE, Președintele Curții Constituționale a României, cu E.S. Dl. Alfredo DURANTE MANGONI, Ambasadorul Republicii Italiene în România.

Agenda discuțiilor a cuprins aspecte privind stadiul cooperării bilaterale între cele două state, aspecte privind cooperarea judiciară în spiritul valorilor europene, ale democrației și ale statului de drept. Totodată, cei doi oficiali și-au afirmat disponibilitatea în privința schimbului de jurisprudență și de experiență între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Italiei în realizarea controlului de constituționalitate. În cadrul discuțiilor s-au invocat relațiile de colaborare cu Curtea Constituțională a Italiei încă de la înființarea Curții Constituționale a României, care, în anul 2022, aniversează 30 de ani de la constituire.

În urma reuniunii fructuoase, ambele părți și-au exprimat angajamentul de a consolida și dezvolta în continuare cooperarea bilaterală dintre Curțile Constituționale române și italiene.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, cordială, întrevederea constituind și un bun prilej pentru ca Președintele Curții Constituționale a României să adreseze o invitație pentru o vizită la București a unei delegații a Curții Constituționale italiene.

La finalul întrevederii, ambasadorul Italiei a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale