14 – 16 martie 2024

În perioada 14-16 martie 2024, domnul judecător Gheorghe STAN și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent, Director al Cancelariei președintelui, au reprezentat Curtea Constituțională a României la aniversarea a 60 de ani de existență ai Curții Constituționale a Republicii Macedonia de Nord, desfășurată la Skopje, în parteneriat cu Misiunea OSCE, ocazie cu care au avut loc lucrările Conferinței Internaționale cu tema Protecția constituțional-judiciară a libertății de gândire și a libertății de exprimare publică a gândirii.

Evenimentul s-a bucurat de cea mai înaltă reprezentare statală, Președintele Republicii Macedonia de Nord, președintele Parlamentului, prim-ministrul Guvernului, ministrul justiției, autorități de jurisdicție constituțională din Europa, reprezentanți ai Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), și reprezentanți ai Asociației Jurnaliștilor.

Cu acest prilej, domnul judecător Gheorghe Stan a subliniat că, în temeiul Constituției României, libertatea de exprimare este inviolabilă, însă nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, fiind interzise de lege defăimarea țării şi a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. În cadrul lucrărilor, acesta a susținut expozeul cu tema Putem ieși din paradigma de drept absolut a libertății de exprimare? Considerații cu privire la acest drept, așa cum a fost el reflectat în jurisprudența Curții Constituționale a României.

Domnul judecător a evidențiat că libertatea de exprimare nu este un drept absolut. ”Cu alte cuvinte, suntem liberi să gândim absolut orice, însă, în momentul în care vorbim, scriem sau gesticulăm, trebuie să respectăm anumite reguli, pentru a proteja interesele și drepturile celor din jurul nostru. Regulile stabilite nu restrâng libertatea noastră de exprimare, ci, pur și simplu, o descriu, astfel încât să se asigure tuturor celor din jurul nostru plenitudinea drepturilor lor. Libertatea de exprimare implică dreptul de a căuta, de a primi și de a transmite informații și idei. Este extrem de importantă pentru existența democrației. Progresul unei societăți nu ar fi posibil fără ca oamenii să aibă posibilitatea de a se exprima și de a critica. Însă, există preconcepția că, dacă ai libertatea de exprimare, poți spune orice, oriunde și oricând. Or, libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane”, a arătat domnul judecător Gheorghe Stan.