14 aprilie 2018

În data de 14 aprilie 2018, doamna Ionița Cochințu și domnul Fabian Niculae, magistrați-asistenți ai Curții Constituționale a României, au participat la Conferința de drept fiscal organizată de Facultatea de  Drept din Cluj-Napoca. Conferința a abordat teme precum: TVA-ul în Uniunea Europeană, ajustarea prețurilor de transfer și implicațiile asupra TVA-ului, conceptul de document justificativ în perspectiva dreptului fiscal, probleme teoretice și practice privind prețurile de transfer, regimul fiscal, probleme teoretice și practice privind prețurile de transfer, regimul fiscal al împrumuturilor acordate între societăți, reforma dreptului fiscal român din perspectiva recentelor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, procedurile în cazul controlului inopinat efectuat de către inspectorii de concurență.