15 martie 2018

În ziua de joi, 15 martie 2018, Curtea Constituţională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, vizita delegaţiei Comisiei Europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC și doamna Maria ARSENE.

Din partea Curții Constituționale au participat domnul Valer DORNEANU, președintele Curții, doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

În debutul întâlnirii, președintele CC a transmis salutul său și al membrilor Curții Constituționale delegației Comisiei Europene, exprimând aprecieri față de activitatea acesteia, față de calitatea raportelor MC, caracterizate prin acuratețe, obiectivitate și  profunzime analitică,  apreciind, totodată, pozitiv modul în care aceste rapoarte reflectă unele aspecte din activitatea CCR.

În continuare, domnul președinte a informat membrii delegației asupra opiniei Plenului Curții Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul și atribuțiile Curții Constituționale în cadrul statului de drept, care o obligă să aibă o poziție de neutralitate în relațiile dintre autoritățile publice și îi impun obligația de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice,  Plenul Curții și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat în programul delegațiilor Comisiei Europene în cadrul MCV. De altfel, CCR nu este vizată de problematicile/obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privier la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor instituții vizate în rapoartele MCV, pentru a le analiza și evalua activitatea.

Membrii delegației au apreciat această poziție a Curții și au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii Curții ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia.

În continuare, domnul președinte a răspuns unor întrebări ale delegației cu privire la unele puncte concrete din deciziile Curții pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate înainte de promulgare cu privire la cele trei legi ale justiției – Legea nr.303, nr.304 și nr.317 din 2004.