15 noiembrie 2018

În ziua de joi, 15 noiembrie 2018, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita doamnei Işıl KARAKAŞ, Președintele Secției a II-a din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului și a doamnei Iulia Antoanella MOTOC, judecătorul României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

La întrevedere a participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.

Armonizarea dialogului judiciar prin prisma jurisprudențelor celor două instanțe a constituit substanța discuțiilor, în special în perspectiva ratificării, de către statele membre ale Consiliului Europei, a Protocolului nr.16  la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.