16-17 noiembrie 2023

În perioada 16-17 noiembrie 2023, domnii judecători Cristian Deliorga și Gheorghe Stan, însoțiți de doamna Ana-Maria Saon, consilier în cadrul Compartimentului relații externe, relații cu presa și protocol, au reprezentat Curtea Constituțională a României la lucrările Conferinței Internaționale cu tema „Drepturile Omului: O perspectivă europeană”.

La evenimentul organizat la Varșovia de Tribunalul Constituțional al Republicii Polone au participat atât reprezentați ai autorităților naționale, cât și reprezentanți străini, președinți și judecători ai instanțelor de jurisdicție constituțională și ai curților supreme din Europa, printre care amintim pe ambii președinți ai Curții Constituționale a Belgiei, domnul Luc Lavrysen și domnul Pierre Nihoul, președințele Curții Supreme a Republicii Cehe, domnul Petr Angyalossy, vice-președinta Curții Constituționale a Georgiei, doamna Manana Kobakhidze, vice-președintele Curții Constituționale a Republicii Bosnia și Herțegovina, domnul Zlatko M. Knežević, precum și reprezentanți ai mediului universitar, manifestarea constituind astfel un excelent prilej pentru consolidarea dialogului interinstituțional.

Conferința s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a fost structurată în trei sesiuni. „Drepturile omului – imutabilitatea și dinamica acestora (în general și în detaliu”), „.Pluralismul preferințelor axiologice ca factor determinant al modului în care sunt înțelese drepturile omului” și „Intensificarea și integrarea măsurilor care promovează drepturile omului – oportunități și amenințări. Drepturile omului în condiții de război. Practici ale regimurilor totalitare”.

Intervențiile din cadrul sesiunilor au fost urmate de runde de dezbateri la care au luat cuvântul numeroși participanți care și-au exprimat interesul real față de experiența și practica colegilor lor din alte jurisdicții, evidențiindu-se și cu această ocazie importanța întâlnirilor dintre membrii autorităților de jurisdicție constituțională.