16-19 mai 2018

O delegație a Curții Constituționale din Republica Albania, compusă din domnul Eugen PAPANDILE, Secretar General, doamna Elsa TOSKA, consilier la cabinetul președintelui, și doamna Kaliona NUSHI, consilier juridic, a efectuat în perioada 16-19 mai 2018 o vizită de documentare și schimb de experiență la Curtea Constituțională din România, în cadrul relațiilor bilaterale pe care Curtea Constituțională le dezvoltă cu alte instanţe constituționale.

Cu ocazia acestei vizite de documentare, la sediul Curţii Constituţionale au fost purtate discuții referitoare la organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României, competențe și jurisprudență relevantă, inclusiv aspecte legate de aplicarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sistemul judiciar național.

În data de 17 mai 2018, delegația Curții Constituționale din Republica Albania a fost primită de către reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, la sediul acesteia, ocazie cu care s-au purtat discuții referitoare la rolul și competențele Înaltei Curți de Casație și Justiție, aspecte relevante privind jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, detalii privind modalitatea de funcționare a sistemului informatic ECRIS, precum și detalii referitoare la legislația privind protecția datelor, respectiv anonimizarea părților în sistemul informatic.

De asemenea, în data de 18 mai 2018, membrii delegației au participat la seminarul intitulat ”Impacts of the ECHR and EU-law on the procedural laws”, organizat la sediul Institutului Național al Magistraturii, unde, sub îndrumarea doamnei Edith Zeller, membru al Tribunalului Administrativ din Viena, și a domnului Heinrich Zens, membru al Curții Supreme Administrative din Austria, au fost dezbătute aspecte referitoare la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil și folosirea, în acest context, a căilor de atac, autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti, principiul ne bis in idem, relația dintre curțile constituționale și instanțele judecătoreşti etc.