17 – 18 octombrie 2014

Participarea domnului Mircea Ștefan MINEA, judecător al Curții Constituționale a României, la  lucrările celui de-al XVI-lea  Congres internațional pe probleme de drept european și drept internațional comparat organizat de Universitatea din Regensburg și Fundația IRZ, în zilele de 17 și 18 octombrie 2014, la Regensburg, Republica Federală Germania.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale