17-19 octombrie 2014

În perioada 17-19 octombrie 2014, Curtea Constituțională a României a primit vizita oficială a delegației Curții Constituționale a Republicii Turcia condusă de domnul Hașim KILIÇ, președinte, și alcătuită din domnul Celal Mümtaz AKINCI, judecător, domnul Recep KAPLAN, judecător-raportor și domnul Harun ŞAHİN, interpret.

Această vizită a marcat o nouă etapă în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două curți constituționale, ocazie cu care a fost încheiat protocolul de colaborare între Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Turcia.

Pe perioada vizitei, Plenul Curții Constituționale a României a avut întâlniri de lucru cu delegația distinșilor oaspeți, discuțiile axându-se pe aspecte relevante din jurisprudența recentă a ambelor autorități de jurisdicție constituțională în ceea ce privește soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele în cadrul controlului a posteriori. De asemenea, delegaţia turcă a prezentat impactul pe care l-a avut asupra activităţii Curții Constituționale a Republicii Turcia introducerea atribuţiei care vizează plângerea directă în faţa instanţei constituţionale, cu referire expresă la structura completelor de judecată, procedura de soluţionare a plângerilor şi efectele deciziilor pronunţate.

Vizita delegației Curții Constituționale a Republicii Turcia s‐a desfășurat în spiritul respectului și al încrederii reciproce, constituind o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie între cele două instanțe constituționale.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale