18-19 martie 2019

În perioada 18-19 martie 2019, domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef, a participat la Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment organizat la Bucureşti de Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, în contextul deținerii de către DLAF a președinției grupului de lucru pentru combaterea fraudei – GAF pe durata exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Prelegerea domnului Benke Károly s-a axat pe prezentarea jurisprudenţei relevante a Curţii Constituţionale în materie penală şi procedural penală cu incidenţă asupra combaterii fraudei, precum şi a punctelor de contact dintre Constituţie şi Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).