18 și 19 septembrie 2023

În zilele de 18 și 19 septembrie 2023, doamna Claudia Krupenschi, magistrat-asistent șef și doamna Valentina Bărbățeanu, magistrat-asistent, au participat la lucrările ediției a 11-a a Școlii de vară organizate de Centrul pentru Formarea și Dezvoltarea Resurselor Umane al Asociației Curților Constituționale din Asia și a Instituțiilor Echivalente (AACC), având ca temă „Independența justiției – garanție a dreptului la un proces echitabil”, găzduită de Curtea Constituțională a Republicii Turcia.

Programul s-a bucurat de o largă participare, fiind reprezentate Curtea Europeană a Drepturilor Omului și 26 de curți constituționale sau instituții echivalente din Europa, Asia și Africa. În cadrul evenimentului, reprezentanții Curții Constituționale din România au expus o lucrare tematică prin care au prezentat mecanismul național legislativ și reperele jurisprudențiale prin care cele două valori intrinseci și interdependente ale statului de drept democratic – independența justiției și dreptul la un proces echitabil – sunt consacrate și garantate în țara noastră.

Evenimentul a creat oportunitatea schimbului de experiență între reprezentanții jurisdicțiilor constituționale prezente și a pus în valoare importanța independenței și imparțialității justiției ca standard obligatoriu al respectării dreptului la un proces echitabil, fără de care principiile statului de drept și ale democrației constituționale ar fi lipsite de efectivitate.