19 septembrie 2023

Președintele Curții Constituționale a României (CCR), domnul Marian ENACHE, a avut o întrevedere marți, 19 septembrie 2023, la sediul instituției, cu președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), domnul Daniel GRĂDINARU. La întâlnire a participat și domnul BENKE Károly, prim–magistrat–asistent al CCR.

În cadrul întrevederii, s-a realizat un schimb de idei privind protecția constituțională a independenței justiției.

Președintele CCR, domnul Marian ENACHE, a subliniat că principiul independenței justiției este o componentă intrinsecă a oricărei societăți democratice, fiind consacrat expres în Constituția României din 1991. CCR este garantul supremației Constituției și, prin jurisprudența sa, a acordat o importanță majoră principiului independenței justiției, expresie a statului drept. Exercitarea funcției de jurisdicție a statului prin judecători imparțiali şi independenți care se supun numai legii a constituit una dintre direcțiile importante ale jurisprudenței CCR în cei peste 30 de ani de existență. Principiul enunțat este concretizat într-o normă constituțională obligatorie pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de asigurare reală a independenței judecătorilor.

De asemenea, a arătat că, în jurisprudența sa,  CCR a constatat în unele situații neconstituționalitatea unor dispoziții legale care afectau independența justiției, garanția constituțională a „nesupunerii” judecătorului unei alte puteri sau a unor alte persoane şi a „supunerii” sale doar legii.

La rândul său, președintele CSM, domnul Daniel GRĂDINARU, a salutat inițiativa întâlnirii și a apreciat că aceasta constituie o deschidere a dialogului interinstituțional formal și informal dintre autoritățile statului, care, în ultimă instanță, trebuie să coopereze principial și loial pentru schimbul de informații și de bune practici între acestea în scopul unei acțiuni concordante în ceea ce privește respectarea Constituției și a legilor. CSM este o autoritate publică care, prin atribuțiile sale, pe de o parte, mediază raporturile constituționale dintre autoritatea judecătorească și cele legislativă și executivă, iar, pe de altă parte, garantează aducerea la îndeplinire din punct de vedere funcțional a principiului menționat.

Totodată, a arătat că una dintre garanțiile independenței justiției este asigurarea unei finanțări corespunzătoare a sistemului judiciar pentru îndeplinirea, în parametrii optimi, a rolului său constituțional.

Cei doi președinți au abordat și aspecte privind relația dintre dreptul național și cel european, dintre hotărârile CCR, ale instanțelor judecătorești și ale Curtea de Justiție a Uniunii Europene, subliniind necesitatea unui permanent dialog judiciar între acestea.

Ambele părți au evidențiat importanța respectării independenței justiției în contextul aplicării efective a principiului separației și echilibrului puterilor în stat în cadrul democrației constituționale.