2-3 septembrie 2021

În zilele de 2 și 3 septembrie 2021, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale a României și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui au participat la lucrările Conferinței internaționale cu tema EUnită in diversitate: între tradițiile constituționale comune și identitățile naționale”, organizată de Curtea Constituțională a Republicii Letonia și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, desfășurate în regim hibrid.

Lucrările au fost deschise de președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, domnul Koen Lenaerts și de președintele Curții Constituționale a Republicii Letonia, doamna Sanita Osipova, bucurându-se de reprezentarea curților constituționale din Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Manifestarea a fost structurată în 4 sesiuni, cu următoarele teme: Descoperirea și definirea tradițiilor constituționale comune statelor membre, Drepturile fundamentale: Domeniul de aplicare, competențele și armonizarea, Nivelul protecției drepturilor fundamentale și Limitări ale exercitării drepturilor fundamentale.

În secțiunea alocată discuțiilor din prima zi a Conferinței, președintele Curții Constituționale a României a avut o intervenție prin care a subliniat că schimbul de experiență și discuțiile purtate între distinșii participanți, care reflectă  nevoia și dorința de armonizare la nivelul jurisprudenței curților constituționale și a CJUE, ar trebui să capete și valențe concrete, care să ducă, pe de o parte, la identificarea valorilor tradiționale constituționale ale fiecărui stat membru UE și, pe de altă parte, la recunoașterea valorilor identitare europene, comune tuturor statelor membre. În acest context, s-a referit la necesitatea unui instrument procedural concret, reglementat în procedura în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, care să facă posibilă exprimarea unui punct de vedere de către o curte constituțională când în discuția instanței de la Luxemburg intră, direct sau indirect, o decizie a respectivei instanțe constituționale. Totodată, o modalitate practică de evitare a conflictului de juridicție ar trebui să o reprezinte adresarea de întrebări preliminare către CJUE, de către curțile constituționale.