2-4 aprilie 2019

În perioada 2-4 aprilie 2019, o delegație a Curții Constituționale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții și alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Mircea Ștefan Minea, judecători, doamna Claudia Margareta Krupenschi, directorul de cabinet al Președintelui, magistrat-asistent șef și doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică din cadrul Compartimentului de relații externe, relații cu presa și protocol, a efectuat o vizită oficială la Curtea Supremă a Israelului, la invitația doamnei Esther Hayut, președintele Curții Supreme.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorități cu atribuții de jurisdicție constituțională.

Întrevederea a fost structurată în 4 sesiuni: Prezentare generală a sistemelor judiciare, Demnitatea umană, Multiculturalism și Procesul de selecție judiciară.

O temă distinctă, Prezentare generală a problemelor de securitate a fost abordată de domnul Uzi Vogelman, judecător al Curții Supreme a Israelului.

Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de colegialitate și respect reciproc, iar temele abordate au reliefat atât aspectele teoretice specifice celor două sisteme juridice, cât și practica celor două instanțe.

Jurisprudența  relevantă a completat prezentările fiecărui raportor, iar prin dialogul activ pe marginea acestora s-a concluzionat asupra similarităților și deosebirilor celor două instanțe cu prerogative constituționale.

Cei doi președinți au apreciat întâlnirea ca fiind una deosebit de fructuoasă la nivelul cooperării bilaterale şi au convenit asupra importanţei continuării dialogului judiciar, în spiritul consolidării relațiilor de prietenie și colaborare reciprocă.