2 iulie 2021

Vineri, 2 iulie 2021, Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Republicii Moldova au organizat, în cadrul programului comun dedicat controlului de constituționalitate exercitat de cele două jurisdicții, seminarul online având ca temă Interpretarea Constituției – între originalism și drept viu. Programul se adresează magistraților-asistenți ai Curții Constituționale a României și asistenților judiciari ai Curții Constituționale a Republicii Moldova și este coordonat de dl Benke Károly, magistrat-asistent-șef al Curții Constituționale a României, și de dl Teodor Papuc, secretar șef adjunct al Curții Constituționale a Republicii Moldova.

În cadrul seminarului, din partea Curții Constituționale a Republicii Moldova, dl Marcel Lupu, asistent judiciar a susținut prezentarea Abordarea eronată a chestiunii sensului originar [The Misconceived Quest for Original Understanding – P. Brest].

Din partea Curții Constituționale a României, au fost susținute următoarele prezentări:

Originalism și drept viu. Clarificări conceptuale, susținută de dl Cosmin-Marian Văduva, magistrat-asistent;

Interpretarea Constituției – originalism vs. drept viu, susținută de dna Ramona Daniela Marițiu, magistrat-asistent.

Privire generală asupra conceptului de „drept viu” în concepția lui E. Ehrlich dezvoltată în lucrarea „Fundamentele sociologiei dreptului”, susținută de dl Benke Károly.

Seminarul s-a bucurat de o largă participare din partea magistraților-asistenți/asistenților judiciari, fiind discutate și dezbătute problemele de drept care au format obiectul prezentărilor realizate.

Ambele părți au apreciat utilitatea seminarului și necesitatea continuării programului de colaborare început în luna septembrie 2020.