20 octombrie 2023

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a participat, vineri, 20 octombrie 2023, la lucrările Sesiunii de comunicări științifice, cu tema “Criza dreptului în lumea contemporană”. Evenimentul, organizat anual de Academia de Științe Juridice din România, a avut loc în sala “Aula Magna” a Academiei de Studii Economice din București.

Cu acest prilej, domnul Marian ENACHE a susținut o prelegere, al cărei text se găsește aici.

Președintele Curții a subliniat că această inițiativă se încadrează în preocupările existente în domeniul științelor juridice la nivel academic, național și internațional, ceea ce constituie o premisă esențială pentru dezvoltarea cercetării și culturii dreptului contemporan românesc.

Domnul președinte Marian Enache a  apreciat că titlul conferinței aduce în dezbatere noțiunea de criză, care, deși are o natură bivalentă, trebuie percepută mai degrabă ca un moment al dezvoltării unui domeniu de activitate științifică sau instituțională, ce oferă posibilitatea de resetare și regândire în condiții noi a unui nou potențial creator. Perceperea în acești termeni a crizelor este necesară, pentru că este constructiv să pozitivăm crizele pentru a obține un rezultat și un efect benefice, și nu să le considerăm un punct de inflexiune insurmontabil pentru dezvoltarea unor concepte, idei, procese de cunoaștere și acțiuni sociale.

Crizele, care marchează evoluția oricărui fenomen de dezvoltare, pot constitui un impuls și o reconsiderare ale procesului de cunoaștere și pot reprezenta în sine o veritabilă provocare pentru profesioniștii dreptului. Aceste provocări multiforme trebuie valorizate în cercetarea proceselor/structurilor de evoluție ale fiecărui domeniu în parte în care se manifestă, de exemplu, în variatele forme de exprimare a fenomenului juridic.

Președintele Curții a relevat că provocările științei dreptului și a aplicării sale reprezintă un moment de dezvoltare a cunoașterii și cercetării științifice și aplicative, și nicidecum un moment al temerii față de întâmpinarea noului, care în mod inexorabil constituie o legitate a progresului în orice activitate de tip uman. De aceea, criza poate fi apreciată ca fiind o împrejurare oportună identificării unor soluții novatoare în domeniul juridic și dezvoltării unor noi valențe ale extinderii aplicării dreptului.

De asemenea, în cadrul evenimentelor prilejuite de Sesiunea anuală de comunicări științifice, președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a participat joi, 19 octombrie 2023, la Gala Academiei de Științe Juridice din România, la Muzeului Palatului Cotroceni. În cadrul Galei, alături de alți profesioniști ai dreptului, Academia de Științe Juridice din România i-a decernat președintelui Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, distincția de merit pentru personalitățile care au contribuit la promovarea și dezvoltarea culturii și științei juridice. La acest eveniment au participat și doamna judecător Laura-Iuliana SCÂNTEI și domnul judecător Dimitrie-Bogdan LICU.