20 și 21 octombrie 2022

În zilele de 20 și 21 octombrie 2022, domnii judecători Cristian Deliorga și Dimitrie-Bogdan Licu au reprezentat Curtea Constituțională a României la lucrările Conferinței Internaționale  tema „Rolul Curții Constituționale în Noile Democrații”, manifestare dedicată aniversării a 30 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Albania, desfășurată la Tirana. Delegația română a fost însoțită de doamna Cosmina Marin, personal de specialitate juridică din cadrul Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol.

Evenimentul s-a bucurat de participarea Președintelui Republicii Albania, a reprezentantului Parlamentului, Prim-ministrului, de reprezentarea Curții Europene a Drepturilor Omului, a curților constituționale, autorităților de jurisdicție constituțională și organismelor internaționale din Europa și Asia, precum și mediului universitar, constituind un excelent prilej pentru consolidarea dialogului interinstituțional între autoritățile de jurisdicție constituțională.

Ședințele de lucru cu inclus următoarele teme: Dialogul dintre curțile constituționale și impactul acestuia asupra protecției și dezvoltării drepturilor și libertăților constituționale, Jurisprudența constituţională ca o garanţie în consolidarea statului de drept și Rolul justiţiei constituţionale în dezvoltarea valorilor fundamentale ale societății.