DECIZIA nr.237 din 3 iunie 2020

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019

DECIZIA nr.12 din 14 ianuarie 2020

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.7 alin.(6) și ale art.11 alin.(1) lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, precum și a dispozițiilor art.11 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004