ANUNȚ privind accesul părților la dosarul electronic începând cu 01.09.2021

În scopul creșterii calității actului de justiție constituțională și pentru eficientizarea activității, Plenul Curții Constituționale a hotărât ca, începând cu data de 1 septembrie 2021, procedura de înștiințare a părților din cauzele de pe rolul Curții Constituționale privind soluționarea excepției… Read moreANUNȚ privind accesul părților la dosarul electronic începând cu 01.09.2021