21-24 mai 2024

În perioada 21-24 mai 2024, delegația Curţii Constituţionale a României compusă din domnul judecător Gheorghe STAN, doamna judecător Elena-Simina TĂNĂSESCU, doamna judecător Mihaela CIOCHINĂ, doamna judecător Laura-Iuliana SCÂNTEI, domnul Benke KÁROLY, prim magistrat-asistent, precum și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, director al Cancelariei Președintelui, a participat la lucrările celui de-al XIX-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene (CECC), cu tema  „Forme și limite ale deferenței judiciare: cazul Curților Constituționale”, care s-au desfăşurat la  Chișinău, Republica Moldova.

Congresul a reunit reprezentanții a 35 de curți constituționale/instanțe supreme membre ale CECC, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisiei de la Veneția), ai Curții Europene a Drepturilor Omului, ai Conferinței Mondiale a Justiției Constituționale și ai Conferinței Jurisdicției Constituționale din Africa. Evenimentul a debutat cu o reuniune a Cercului Președinților, în cadrul căreia Curtea Constituțională a României a fost reprezentată de domnul judecător Gheorghe Stan, însoțit de doamna Cristina Titirișcă.

La Cercul Președinților au fost luate în discuție aspecte organizatorice ale Congresului CECC. Totodată, s-a aprobat propunerea Curții Constituționale a Republicii Cehe de înființare a unui sediu permanent al CECC care să administreze arhiva documentelor referitoare la activitățile CECC și site-ul CECC. La finalul întâlnirii s-a decis ca președinția CECC pentru următorii trei ani să fie acordată Curții Constituționale a Republicii Albania, care va organiza cel de-al XX-lea Congres al CECC și a fost adoptată Declarația finală a Congresului XIX al Conferinței Curților Constituționale Europene, al cărei text se regăsește aici.

Lucrările celui de-al XIX-lea Congres al (CECC) au fost deschise de alocuțiuni prezentate de doamna Domnica Manole, președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, doamna Siofra O’Leary, președinta Curții Europene a Drepturilor Omului și doamna Claire Bazy Malaurie, președinta Comisiei de la Veneția, și au fost structurate sub 3 sesiuni plenare: Interacțiunea dintre curţile constituţionale și instanţele supranaționale, Politicul și juridicul în jurisdicția curților constituționale și Apărarea principiilor constituționale în timpul stării de urgență. Doamna judecător Laura-Iuliana Scântei a susținut un expozeu în cadrul celei de-a doua sesiuni plenare, referitor la distincția dintre politic și juridic în activitatea curților constituționale – fundament al independenței justiției constituționale. A treia sesiune plenară a fost moderată de doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu.

La finalul Congresului, au susținut alocuțiuni domnul Javier Cremades, președintele Asociaţiei Mondiale a Juriştilor (World Jurist Association) şi al Fundaţiei Mondiale de Drept (World Law Foundation), precum și prof.dr.h.c. Rainer Arnold, de la Universitatea din Regensburg (Germania), iar doamna președintă Domnica Manole a prezentat raportul general al lucrărilor.