21 iunie 2023

Delegația Curții Constituționale a Republicii Coreea a fost primită miercuri, 21 iunie 2023, la șediul Curții Constituționale a României, de către domnul președinte Marian ENACHE, precum și de domnul VARGA Attila, doamna Elena-Simina TĂNĂSESCU și domnul Dimitrie-Bogdan LICU, judecători.

Din delegația Curții Constituționale a Republicii Coreea au făcut parte domnul Youngjin LEE, judecător, și domnul Minki HWANG, judecător raportor, iar la întâlnire a participat și E.S. domnul Kap-soo RIM, ambasadorul Republicii Coreea în România.

De asemenea, din partea Curții Constituționale a României, au fost prezenți domnul BENKE Károly, prim-magistrat-asistent, și doamna Cristina TITIRIȘCĂ, magistrat-asistent.

Tema agreată pentru întâlnirea de lucru dintre reprezentații celor două instanțe de contencios constituțional a fost „Controlul de constituționalitate. Jurisprudența recentă”.

În debutul discuțiilor, domnul președinte Marian Enache a prezentat pe scurt istoria constituțională din România, procedura de numire a judecătorilor constituționali, atribuțiile și efectele deciziilor Curții Constituționale. A subliniat că, din punct de vedere statistic, cea mai mare pondere în activitatea Curții o au controlul de constituționalitate a priori și cel a posteriori, fiind pronunțate, până în prezent, aproximativ 550 și, respectiv, 21.800 de decizii.

La rândul său, domnul Youngjin LEE a precizat că, în cei 35 de ani de activitate ai Curții Constituționale a Republicii Coreea, aniversați în anul curent, au fost soluționate aproximativ 45.000 de cazuri, majoritatea constituind plângeri individuale privind încălcarea drepturilor fundamentale, și că, în ultimul an, au fost înregistrate aproximativ 28.000 de cauze. Dintre acestea, 65% sunt respinse de un complet de filtru format din 3 judecători, iar restul de 35% ajunge la plenul de 9 judecători, 4% reprezentând procentul de decizii de neconstituționalitate care se adoptă cu votul a două treimi.

Președintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, a punctat că, din punct de vedere procedural, toate sesizările sunt soluționate de Plen, neexistând o procedură de filtru. Sub aspect jurisdicțional, au fost amintite decizii pronunțate de instanța română în exercitarea atribuției de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională și s-a insistat pe dialogul jurisdicțional cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sens în care s-a enunțat Decizia nr.534/2018 și Hotărârea CJUE în Cauza Coman.

În încheierea discuțiilor, președintele Curții Constituționale a României a apreciat că discuția cu partea sud-coreeană a fost importantă și utilă, realizându-se un schimb fructuos de informații și de experiență profesională. De asemenea, ambele părți au apreciat necesitatea relansării și dezvoltării relațiilor dintre cele două Curți.

La finalul întrevederii, domnul judecător Youngjin LEE  a fost invitat să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.