22 iunie 2021

Răspunzând invitației Colegiului Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, alături de doamna prof.univ.dr. Elena-Simina Tănăsescu, judecător, doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, prim-magistrat-asistent și domnul Cezar Rareș Anghel, secretar general au participat, în data de 22 iunie 2021, la  o întâlnire cu reprezentanții și cursanții Colegiului în cadrul Programului postuniversitar “Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, destinat formării competențelor manageriale de nivel III-managerial strategic.

Prezentările și discuțiile purtate au avut ca principală temă “Curtea Constituțională a României – unica autoritate de jurisdicție constituțională .