23 mai 2019

În data de 23 mai 2019, președintele Curții Constituționale, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a primit vizita E.S. Doamnei Jiang Yu, Ambasador al Republicii Populare Chineze în România. La această întrevedere au participat doamna Claudia Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui și domnul Liu Yang, secretar II al Ambasadei.

Discuțiile s-au axat, în esență, pe punctarea relațiilor de prietenie tradițională dintre cele două state, bazate pe respect reciproc și o constantă colaborare în toate domeniile de activitate, inclusiv în domeniul justiției și al legislației, în acest sens fiind evocate și întâlniri de lucru dintre reprezentați ai Curții Constituționale a României și ai Comisiei Juridice a Adunării naționale Populare Chineze.

Părțile și-au manifestat dorința fermă de susținere și valorificare pragmatică a oportunităților oferite de parteneriatele încheiate de Republica Populară Chineză cu România, cu Uniunea Europeană și cu alte state europene, cu intenția dezvoltării sustenabile a acestora pe toate planurile spre beneficiul binelui social, în cadrul procesului complex al globalizării.