23 octombrie 2018

În data  de 23 octombrie 2018, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare, program iniţiat de Comisia Europeană, coordonat de Reţeaua Judiciară Europeană de Formare profesională (EJTN), în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, un grup de 9 magistrați din state membre ale Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru la Curtea Constituțională. Domnul Cosmin VĂDUVA, magistrat-asistent, a prezentat aspecte privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Curţii Constituţionale, acestea din urmă fiind ilustrate cu exemple din jurisprudenţa recentă a instanței de contencios constituțional, pe marginea cărora s-a purtat un fructuos și util dialog.