24-25 aprilie 2023

În perioada 24-25 aprilie 2023, domnul judecător Gheorghe Stan și doamna Cristina Titirișcă,  magistrat-asistent, au  participat, în calitate de agenți de legătură ai Curții Constituționale a României pentru Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), la lucrările celui de-al XX-lea Consiliu mixt pentru justiție constituțională, precum și la mini-conferința cu tema Măsurile luate de State ca răspuns la criza sanitară generată de  COVID 19 și impactul acestora asupra justiției constituționale – jurisprudența constituțională în situații de criză. Manifestările au avut loc la Sofia, Bulgaria.

În cadrul sesiunii de lucru a Consiliului mixt pentru justiție constituțională au fost prezentate elemente tehnice privind activitatea agenților de legătură, cum ar fi dezvoltarea bazei de date CODICES sau transmiterea deciziilor relevante ale curților constituționale în vederea publicării în Buletinul electronic al Comisiei de la Veneția (e-Bulletin on Constitutional Case-Law). Totodată, participanții au fost informați cu privire la ultimele opinii și rapoarte ale Comisiei de la Veneția, adoptate până în prezent de la ultima ședință a Consiliului, care a avut loc on-line, în septembrie 2021. Domnul judecător Gheorghe Stan a avut o intervenție în cadrul exercițiului practic privind sistematizarea unei decizii pronunțate de o instanță constituțională, prin prezentarea argumentată a unor chei de jurisprudență relevante pentru indexarea deciziei în baza de date CODICES.

La dezbaterile de la mini-conferința organizată în a doua zi a lucrărilor, delegația Curții Constituționale a României a prezentat aspecte referitoare la controlul de constituționalitate privind măsurile luate de statul român în starea de urgență și starea de alertă impuse ca urmare a pandemiei COVID-19.

Agenda evenimentelor este disponibilă pe site-ul Comisiei de la Veneția, accesând link-ul: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU-OJ(2023)001rev-e