24 – 25 februarie 2021

În zilele de 24 și 25 februarie 2021, delegația Curții Constituționale a României compusă din domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președinte, doamna Livia-Doina Stanciu, domnul Gheorghe Stan, judecători, doamna Marieta Safta, prim magistrat-asistent și doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui a participat la lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene cu tema “Drepturile omului și libertățile fundamentale: relațiile dintre cataloagele internaționale, supranaționale și naționale în secolul 21“, manifestare găzduită în format online de către Curtea Constituțională a Republicii Cehia, care deţine președinția acestui for internațional.

Curtea Constituțională a României este membră cu drepturi depline a Conferinței Curților Constituționale Europene din anul 1994.

Alături de distinșii reprezentanți ai instanțelor europene de jurisdicție constituțională, membri ai Conferinței, manifestarea s-a bucurat de prezența domnului Gianni Buquicchio, președintele Comisiei de la Veneția, a domnului Robert Spano, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și a domnului Koen Lenaerts, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mesajele invitaților speciali au atins puncte esențiale pentru buna desfășurare a justiției constituționale:

  • rolul curților constituționale de apărător al drepturilor și libertăților fundamentale și al statului de drept;
  • interferența și complementaritatea dintre instrumentele juridice internaționale aplicabile în materia protecției drepturilor omului, respectiv, în principal, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pe de o parte, și constituțiile naționale, pe de altă parte;
  • relația/dialogul judiciar dintre curțile constituționale – Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
  • necesitatea respectării principiului independenței judecătorului și a statului de drept în activitatea judiciară, precum și imperativul respingerii oricărui act de presiune sau intimidare a judecătorilor constituționali.