24 noiembrie 2015

În data de 24 noiembrie 2015, domnul judecător Daniel-Marius MORAR și doamna Mihaela Senia COSTINESCU, magistrat-asistent șef, director al cabinetului președintelui Curții Constituționale, au primit vizita unei delegaţii formate din profesori universitari şi eprezentanți ai mediului academic din Republica Populară Chineză.

La solicitarea înalţilor oaspeţi, domnul judecător Daniel-Marius MORAR a făcut o expunere cu privire la organizarea și funcţionarea Curţii Constituţionale. Tematica discuţiilor a cuprins și aspecte privind competențele Curții Constituționale, efectele deciziilor, abordând și aspecte din jurisprudența recentă.