24 octombrie 2017

În ziua de 24 octombrie 2017, Curtea Constituţională a primit vizita de lucru a unui grup de 5 experţi din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova,  însoțiți de 3 experţi din cadrul Ministerului Justiţiei al României, care au asistat la şedinţa publică de dezbateri.

Vizita de lucru a fost efectuată în urma solicitării în acest sens a Ministerului Justiției al României, fiind organizată în cadrul programului de cooperare între România și Republica Moldova și în acord cu Planul de acțiuni în domeniul Justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018, semnat la Chișinău în data de 26 august 2016, obiectivele de interes ale acestui parteneriat strategic vizând inclusiv activitatea și rolul Curții Constituționale în sistemul de drept național.