25 mai 2021

În data de 25 mai 2021, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, a participat la lucrările celei de-a 9-a Conferințe a Șefilor de Instanțe Supreme cu tema Principiul colegialității”, organizată în format on-line de Asociația Curților Constituționale Francofone (A.C.C.F.) și Organizația Internațională a Francofoniei.

A.C.C.F. a fost creată în anul 1997 la inițiativa Consiliului constituțional francez cu scopul de a facilita legăturile dintre membrii spațiului francofon în privința asigurării valorilor statului de drept și democratic. În prezent, A.C.C.F. reunește 48 de curți constituționale și instituții echivalente din Africa, Europa, America și Asia.

Curtea Constituțională a României s-a afiliat Asociației din anul 1998, în temeiul Legii  nr.59/1998, iar din anul 2000 este membru al Biroului  A.C.C.F.

La cea de a 9-a Conferință a Șefilor de Instanțe Supreme au participat președinți sau reprezentanți ai curților constituționale și instanțe echivalente din 32 de state. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Comisiei de la Veneția, Organizației Internaționale a Francofoniei, Universității Paris I – Panthéon-Sorbonne și ai Conferinței Curților Constituționale africane.

Ceremonia de deschidere a evenimentului a fost marcată prin alocuțiunile dlui Richard Wagner, președintele Curții Supreme a Canadei și președintele A.C.C.F. din anul 2019, a dlui Antoine Michon, Directorul pentru Afaceri Politice și Guvernare Democratică – Organizația Internațională a Francofoniei și a dlui Laurent Fabius, președintele Consiliului Constituțional Francez. Manifestarea a fost structurată în două sesiuni de lucru: prima masă rotundă cu tema „Practicile și metodele de deliberare” și a doua masă rotundă cu tema „Colegialitatea versus opiniile disidente”. Raportul general de sinteză al Conferinței a fost prezentat, în finalul Conferinței, de dl Mathieu Disant, profesor de drept al Universității Paris I – Panthéon-Sorbonne, invitat în calitate de expert.

În cadrul celor două sesiuni au fost expuse 10 lucrări tematice, pe marginea cărora s-au formulat întrebări și comentarii ce au  conferit evenimentului un caracter dinamic și practic. Preşedintele Curții Constituționale a României, dl Valer Dorneanu, a prezentat, în cadrul primei sesiuni, lucrarea Practici și metode de deliberare la Curtea Constituțională a României, oferind audienței detalii cu privire atât la cadrul legal, cât și la practicile în materia deliberării.

Tema Conferinței a avut drept scop schimbul de experiență cu privire la diversitatea metodelor și practicilor de deliberare și a exprimării opiniilor individuale în activitatea de judecată a înaltelor jurisdicții membre A.C.C.F. Concluzia a fost aceea că principiul colegialității – care uneori este reglementat expres, alteori este consacrat drept cutumă – este un principiu plurivalent, care se regăsește în toate aceste jurisdicții sub diferite forme, practici și metode. Același principiu este invocat în egală măsură ca justificare atât pentru interzicerea exprimării publice a opiniilor individuale (în 23 de state), cât și pentru acordarea posibilității de exprimare și publicare, o dată cu decizia, a acestor opinii (în doar 10 state, printre care și România), fără ca niciuna dintre aceste reguli, deși atât de diferite, să afecteze calitatea actului de justiție și relațiile de colegialitate din cadrul fiecărei instanțe.