25 octombrie 2019

În data de 25 octombrie 2019, domnul Károly Benke, magistrat-asistent șef a participat la Sesiunea de comunicări științifice „Dimensiuni europene și naționale ale științei și practicii dreptului”, organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași-Facultatea de Drept, la Iași.

Cu această ocazie magistratul-asistent a prezentat lucrarea intitulată Conflictul juridic de natură constituțională și autoritatea judecătorească, problemă de drept național sau de drept european?.