26-29 septembrie 2017

În perioada 26-29 septembrie 2017, la invitația președintelui Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, o delegaţie a Curţii Constituţionale a Republicii Cehe, condusă de domnul preşedinte Pavel RYCHETSKÝ şi compusă din domnul judecător Jan FILIP, domnul judecător Jiří ZEMÁNESK şi domnul Vlastimil GŐTTINGER, şef al Departamentului relaţii externe, a efectuat o vizită oficială în România.

În data de 27 septembrie 2017, oaspeții au fost primiți de președintele Curții Constituționale, domnul Valer DORNEANU, împreună cu doamna Mona Maria PIVNICERU, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona Maya TEODOROIU, domnul Marian ENACHE, domnul Mircea Ștefan MINEA și domnul Varga ATTILA, judecători. Întrevederea a debutat cu mesajul de bun venit al preşedintelui Curţii Constituţionale a României, care a evidenţiat strânsele şi îndelungatele relaţii bilaterale care leagă cele două autorităţi de jurisdicţie constituţională .

Ambii preşedinţi au evocat, succint, istoricul și evoluția controlului de constituţionalitate, atribuțiile fiecăreia dintre cele două curți constituționale, precum și rolul jurisprudenţei constituţionale.

Întâlnirea de lucru a continuat cu expunerea preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Cehe cu tema „Curtea Constituţională în spaţiul judiciar european: procedura de pronunţare a hotărârii preliminare şi viitorul rol al instanţelor constituţionale europene”.

La rândul său, Curtea Constituţională a României a prezentat expozeul cu tema „Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României: Conflictul juridic de natură constituţională”, susţinut de domnul preşedinte Valer Dorneanu.

Discuţiile au îmbrăcat apoi forma unui dialog constructiv, ce a inclus aspecte privind procedura şi caracterul întrebărilor preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene, relația dintre dreptul național și dreptul unional în raport de principiile subsidiarității și al cooperării loiale.

În acest sens, a fost evidențiat rolul instanţei de contencios constituţional din România și din Cehia în procesul de constituţionalizare a principiului cooperării loiale consacrat de Tratat şi promovat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, ce impune instituţiilor un respect reciproc al competenţelor, dar şi obligaţia de a elabora proceduri menite să asigure buna desfăşurare a procesului decizional, actualitate asupra căreia Curtea Constituţională a României s-a pronunţat prin soluţionarea cererilor de constatare a existenţei conflictelor juridice de natură constituţională.

În finalul întrevederii s-au punctat unele aspecte din jurisprudența recentă a Curții Constituționale a României și a Curții Constituționale a Republicii Cehe.

Din delegația Curții Constituționale au făcut parte și doamna Ruxandra SĂBĂREANU, secretar general și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, magistrat asistent șef, director al cabinetului președintelui.

În aceeași zi, delegația Curții Constituționale a Republicii Cehe a avut întrevederi de lucru cu domnul Călin-Popescu TĂRICEANU, președintele Senatului și cu domnul Nicolae-Liviu DRAGNEA, președintele Camerei Deputaților.