26-30 aprilie 2015

Participarea preşedintelui Curţii Constituţionale a României, domnul Augustin ZEGREAN şi a doamnei Oana RĂICAN, consilier în cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, la lucrările Simpozionului internațional cu tema “Evaluarea hotărârilor pronunțate în baza plângerilor individuale – provocări și soluții”, dedicat celei de-a 53-a aniversări a Curţii Constituţionale a Turciei, desfășurat în perioada 26-30 aprilie 2015, la Ankara.