26 februarie 2020

În data de 26 februarie 2020, doamna Claudia-Margareta Krupenschi, magistrat-asistent-șef, director al cabinetului preşedintelui, a reprezentat Curtea Constituțională la întâlnirea cu delegația Grupului de lucru privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, delegație compusă din Președintele Raportor, doamna Meskerem Techane și doamna Ivana Radačić, membru expert. Vizita în România a delegației străine urmărește identificarea, promovarea și schimbul de opinii, prin dialog și consultare cu autoritățile și instituțiile naționale, cu privire la bunele practici legate de legile care au impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile.

În cadrul acestui dialog tematic, reprezentantul Curții Constituționale a prezentat sintetic specificul activității Curții Constituționale și al efectelor deciziilor sale, precum și jurisprudența recentă relevantă în materie, mai exact deciziile pronunțate cu privire la vârsta de pensionare a femeilor [Decizia nr.387 din 5 iunie 2018, prin care Curtea a constatat că dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani], la condițiile de acordare a ordinului de protecție [Decizia nr.264 din 27 aprilie 2017, prin care Curtea a constatat că sintagma „în cazul în care convieţuiesc” din cuprinsul art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie este neconstituţională] și la egalitatea de gen cu privire la posibilitatea legală de a obține amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață pentru părintele unui copil mai mic de un an [Decizia nr.535 din 24 septembrie 2019, prin care Curtea a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, este neconstituţională].

Doamna Claudia-Margareta Krupenschi a evidențiat, astfel, faptul că prin soluțiile pronunțate și implementarea lor în planul legislației naționale, Curtea Constituțională are o contribuție importantă la respectarea principiului egalității și al non-discriminării pe criterii de gen.