26 februarie 2024

Președintele Curții Constituționale a României, domnul Marian ENACHE, a participat luni, 26 februarie 2024, la prezentarea Raportului privind activitatea DNA desfășurată în anul 2023. Evenimentul a avut loc la Banca Națională a României.

Președintele Curții Constituționale a susținut, cu acest prilej, un discurs al cărui text se găsește aici.

Domnul Marian ENACHE a subliniat că, în ceea ce privește poziția instituțională a DNA, prin deciziile pronunțate, Curtea Constituțională a contribuit la definirea și plasarea judicioasă a acestei structuri în sistemul Ministerului Public.

”Corupția nu este și nu trebuie să fie o componentă intrinsecă a funcționării sistemului public, însă constatăm că ea apare și se dezvoltă, de cele mai multe ori, în legătură cu exercitarea puterii publice. Activitatea infracțională din sfera corupției s-a diversificat și s-a perfecționat în timp, a devenit mai sofisticată, mai rafinată și chiar mai „specializată” sub influența noilor tehnologii, a creșterii gradului de complexitate a guvernării și a economiei de piață și, nu în ultimul rând, a relativității moralității sociale. (…) Corupția este considerată una dintre cele mai grave ameninţări cu privire la integritatea instituțiilor statului de drept, a democraţiei, a drepturilor omului, a echității şi justiţiei sociale, cu efecte negative și adversative asupra funcţionării economiei de piaţă, a cerințelor concurenței loiale și asupra vieții de zi cu zi a cetățeanului”, a declarat președintele Curții Constituționale.

De asemenea, corupţia se constituie într-un obstacol în dezvoltarea și modernizarea societății românești și poate compromite acțiunea guvernamentală în promovarea și asigurarea intereselor fundamentale ale societății.

Domnul Marian ENACHE a afirmat că premisele luptei anticorupție rezidă în crearea unui cadru legislativ clar, coerent și predictibil, înființarea unor instituții cu competențe bine definite, precum și pregătirea unor specialiști care să dinamizeze strategiile anticorupție și să mențină dezideratul de toleranță zero față de faptele de mare corupție, fără a fi neglijată așa-zisa „corupție măruntă”. Ca atare, opțiunea guvernanților în configurarea și alcătuirea politicilor anticorupție trebuie să fie univocă și fermă, pentru a oferi instituțiilor specializate temeiurile legale, procedurile și garanțiile intervenției în câmpul infracțional al corupției.

Independent, însă, de necesitatea și justețea obiectivelor și strategiilor anticorupție, demersurile și acțiunile judiciare împotriva corupției trebuie să se desfășoare cu respectarea principiilor statului de drept, precum și a drepturilor și libertăților omului.

În încheiere, domnul Marian ENACHE a arătat că, în cadrul justiției constituționale, Curtea Constituțională a contribuit și  concură, prin deciziile pe care le pronunță, la menținerea echilibrului puterilor în stat, la protejarea valorilor fundamentale ale statului român, a drepturilor și libertăților, asigurând cadrul constituțional al evoluției reglementărilor normative în materia anticorupție.

Sursa foto: Agerpres