26 martie 2015

La invitația Preşedintelui Curții Constituționale a României, domnul Augustin ZEGREAN, în ziua de 26 martie 2015, a avut loc întrevederea membrilor şi magistraţilor-asistenţi ai Curții Constituționale a României cu domnul prof. dr. Dieter GRIMM, fost judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Federale Germania.

La întâlnire au participat şi dl. Moritz HARTMANN, dna Ruzha SMILOVA, dl. Daniel SMILOV, dna Alexandra IANCU, dl. prof. univ. dr. Bogdan IANCU, dl. Marius BĂLAN.

Prelegerea distinsului oaspete german, care are o înalta pregătire şi experiență în domeniul dreptului constituţional (Curriculum Vitae) a vizat rolul instanţelor constituţionale naţionale în cadrul Uniunii Europene şi interacţiunile, la nivel jurisprudenţial, dintre Curtea Constituţională a Republicii Federale Germania şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, aplicarea și efectele deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, controlul constituțional al tratatelor europene, precum și aspecte privind implementarea legislației europene în statele membre.