26 septembrie 2022

În perioada 26-30 septembrie 2022, Curtea Constituțională a României a primit vizita de lucru a unei delegații a Curții Constituționale din Republica Moldova, din care au făcut parte domnul Teodor Papuc, secretar șef adjunct, domnul Dumitru Avornic, șef al Direcției asistență judiciară, doamnele Dina Musteață și Cristina Chihai și domnul Marcel Lupu, asistenți judiciari, precum și a unei delegații a Curții Constituționale din Ungaria, compusă din doamnele Horváth Dóra și Sevaracz Luca și domnul Nagy Botond, consilieri.

În deschiderea acestei întâlniri trilaterale, desfășurată sub denumirea Best Practice Exchange Program in Constitutional Adjudication și aflată la prima sa ediție, domnul Marian Enache, președintele Curții Constituționale, a precizat că obiectivul urmărit este acela de a realiza la nivelul magistraților-asistenți un schimb de bune practici în privința controlului de constituționalitate și de a cunoaște mai bine problemele de drept constituțional cu care se confruntă cele trei curți constituționale.

Pe parcursul vizitei de lucru au avut loc întrevederi cu judecători ai Curții Constituționale a României, iar reprezentanții celor trei curți constituționale au realizat prezentări și au purtat discuții tematice privind atribuțiile și competența curților constituționale, efectele deciziilor curților constituționale, drepturile și libertățile fundamentale – limite și test de proporționalitate, precum și relația dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului/ Curtea de Justiție a Uniunii Europene și curțile constituționale naționale. De asemenea, domnul conf. univ. dr. Bogdan Iancu a susținut o prelegere intitulată „National constitutional identity and the relationship between the Constitutional Court of Romania and the CJEU”.

Totodată, în perioada 19-23 septembrie 2022, prefațând întâlnirea trilaterală, membrii delegației Curții Constituționale din Republica Moldova au avut discuții tematice cu magistrații-asistenți ai Curții Constituționale a României referitoare la atribuțiile și competența celor două instanțe de jurisdicție constituțională, precum și la jurisprudența acestora. De asemenea, au avut loc întrevederi cu domnul Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ, doamna Cristina Rotaru-Radu, director al Institutului Național al Magistraturii, domnul Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, și doamna Emma Turtoi, șef serviciu contencios constituțional, recurs în interesul legii, contencios administrativ și juridic, analiză acte normative, relații externe și comunicare din cadrul instituției Avocatului Poporului.

Coordonarea activităților aferente vizitei de lucru a fost realizată de domnul Benke Károly, prim-magistrat-asistent.